Åker

Åker hus
Den del av Åker som går under namnet Sporren kännetecknas av en blandning av våra hyresrätter och privatägda bostadsrätter och villor, något som bidrar till mångfalden. Husen är byggda under 90-talet och har därmed god standard. I Sporren finns bara en enda gata, Ryttarstigen, vilket gör området lugnt och skönt med lite trafik.

De många gång- och cykelvägarna leder däremot ända fram till skola och dagis. Åkerskolan tar emot elever från årskurs ett till sex. Naturen finns inpå knuten och idrottsanläggningen Skogsvallen alldeles i närheten.