Förråd

Förråd
Till din lägenhet hör alltid ett förråd, det finns i de allra flesta fall antingen i källaren eller på vinden. Förrådet ska alltid vara uppmärkt med samma nummer som din lägenhet har. Tänk på att inte förvara brandfarlig vätska såsom exempelvis bensin, detta för att minska risken för brand.

Vi rekommenderar att man inte förvarar sina saker direkt på källargolvet. Använd förvaringshyllor eller pallar under dina saker, detta minskar risken för fukt- och mögelskador eftersom det blir bättre ventilation utmed golvet i förrådet.

Om det skulle ske inbrott i förråden är det din hemförsäkring som gäller.