Trivseltips

Vi är angelägna om att alla ska trivas med att bo hos Linden. Därför hjälps vi och våra hyresgäster åt med sådant som ökar trivseln. Mellan klockan 22.00 – 06.00 stör vi inte våra grannar. Om du blir störd på sen kväll eller natt kontakta Securitas trygghetsjour, tel 010-470 51 84.  

Allvarlig störning

Om du som hyresgäst  eller dina gäster uppträder störande kvälls- och nattetid och vår  störningsjour konstaterar att så är fallet, kommer du att  bli debiterad en störningsavgift, som för närvarande är 3 000 kr. 

Trapphus och gemensamma utrymmen

I trapphuset får du inte ställa cyklar och barnvagnar, dels för att det kan få tråkiga följder vid brand och olycksfall, dels för att underlätta för personalen som städar.
Vi vill heller inte att du röker i trapphuset eller i gemensamma utrymmen som t ex tvättstuga och källare.

Grillning

På grund av brandrisk och med hänsyn till dina grannar är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Vi hänvisar allt grillande ut till våra gårdar. Men se till att röken från din grill inte stör omgivningen och att grillen inte orsakar brand.

Djur

Respektera att hundar alltid ska vara kopplade inom bostadsområdet. Fåglar är trevliga, men vi uppmanar att man inte matar dem från balkongen eller ute på gårdarna då detta lockar till sig råttor och möss.

Tvättstugan

Tvättstugan är en plats som många ska dela och samsas om. Det allra vanligaste klagomålet är att man inte städar efter sig. Efter avslutat tvättpass ska du alltid sopa och torka av golvet, rengöra och torka ur maskinerna, torka ur tvättmedel i tvättmedelsfacket. Respektera tvättiderna. Det helt förbjudet att tvätta mattor i tvättmaskinerna.

Motorfordon och parkering

Bilar och motorcyklar ska inte parkeras på gångvägar på gården. Undvik att köra med bil inom området med tanke på lekande barn. På felaktigt  parkerade fordon utställs en avgift. För i- och urlastning är det 10 minuter som gäller. På våra besöksparkeringar är det 24 timmar som gäller och dessa platser är endast avsedda för besökare.

FELANMÄLAN

Felanmälan & driftinformation

När det uppstår ett fel i din lägenhet eller i andra utrymmen ska du ska du alltid anmäla det till oss.

Läs mer →

SÖK LÄGENHET

Lediga lägenheter

När en lägenhet sägs upp annonserar vi ut den som ledig på vår hemsida i 7 dagar. För att kunna göra en intresseanmälan på lägenheten måste du vara registrerad som sökanden.

Läs mer →

VÅRA OMRÅDEN

Våra områden

Vi har flera olika bostadsområden i Nässjö samt lägenheter i Bodafors och Anneberg.

Läs mer →