Hur du byter proppar

Proppsäkringarna ("propparna") i elcentralen skyddar elanläggningen i händelse av överbelastning eller vid fel av elektriska apparater. När en propp gått bör man först ta reda på orsaken. Därefter byter man ut den trasiga proppen mot en ny med samma märkström.
Märkströmmen betecknas med ampere (A). Vanliga märkströmmar på proppar är 6 A, 10 A och 16 A.

Så här byter du en propp:

Hur du byter proppar illustrationsbild

Skruva ut propphuven med den trasiga proppen ur elcentralen. Vilken propp som är trasig ser man genom att "ögat" har lossnat och trillat ur bak på proppen.
Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny med samma märkström.
Skruva tillbaka propphuven med den nya proppen i elcentralen.