Hur du rensar golvbrunnen

Golvbrunnen i bad- och duschrum är försedda med ett vattenlås och fungerar som ett översvämningsskydd. Här fastnar hår och tvål- och schamporester. För att förhindra stopp i avloppet och dålig lukt måste golvbrunnen rensas med jämna mellanrum.

Så här rensar du golvbrunnen:

Hur du rensar golvbrunnen illustrationsbild
 

Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Är gallret av gjutjärn hålls det på plats av sin egen tyngd och det är lätt att lyfta av. Om det är ett plastgaller lossar du det enkelt genom att sticka in en skruvmejsel och lyfta upp det. Ibland kan gallret vara monterat med ett par skruvar. Ta upp det som har fastnat i golvbrunnen. Sätt fast gallret igen och se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen.