Garage och p-platser

Parkeringsplats         

GarageI de flesta områden finns det möjlighet att hyra sin egen p-plats, kontakta kontoret om du önskar hyra en p-plats.

Den som hyr p-plats ansvarar själv för att skotta och sköta platsen. Vi sköter snöröjningen av de gemensamma ytorna på parkeringen men du håller själv din bilplats fri från snö, halkfri och städad. Finns det utrymme så tar vi naturligtvis bort all snö som vi kommer åt.
 
Garage
Kontakta uthyrningen, tel 0380-789 82 eller 789 83 om du vill hyra garage eller ställa dig i kö. Pris för garage är från 200 kr/månad upp till 415 kr/månad. Vi har garage på följande ställen i Nässjö

Turkosen, Källängsgatan
Lokföraren, Norråsagatan
Semaforen, Sturegatan, Norråsagatan, Hembygdsgatan
Åkershäll, Vattenverksg, Åkershällsv
Kv Linden, Citygaraget
Kv Örnen, Parkeringsgarage
Sporren, Ryttarstigen
Tellus, Södra Skogsvägen
Soldaten, Brinellgatan
Kronan, Brinellgatan, Hembygdsgatan
Professorn, Långgatan
Blomberg, Järnvägsgatan 28