Nycklar

Nycklar
Till din lägehet finns tre stycken lägenhetsnycklar. Samtliga nycklar som hör till lägenheten ska kvitteras. Om du har behov av fler nycklar måste du hämta en rekvisition på vårt kontor. Att göra en nyckel (gäller även elektroniska nycklar) kostar 200 kr. Det är viktigt att du är rädd om dina nycklar om du tappar bort en lägenhetsnyckel måste vi byta cylinder och det kostar 1 500 - 2 000 kr.

Utelåsning
På vardagar under arbetstid 07.30-16.30 är upplåsning kostnadsfri. Efter klockan 16.30 och under helger kan du vända dig till vår jourtelefon, tel 010-470 51 84. Öppningen debiteras dig som hyresgäst, förnärvarande är kostnaden
2 085 kr.