Sophantering

Sophantering
I alla våra bostadsområden finns sophus av olika slag. Ibland är sophusen helt öppna och ibland försedda med låsta luckor.

  • I den gröna tunnan ska du slänga vanliga hushållssopor (köksavfall)
  • Ställ inga soppåsar utanför de gröna sopkärlen
  • Knyt ihop påsen innan du slänger den
  • Det är endast Lindens hyresgäster som får slänga sopor i sophuset
     
  • Det är inte tillåtet att slänga eller ställa sopor i trapphuset, källare eller vind
  • Ställ inga sopor på balkongen
  • Släng inga soppåsar i säcken som finns i tvättstugan

Återvinning
Glas, metall, hård och mjukplast, pappersförpackningar och tidningar kan lämnas på kommunens återvinningsstationer. I vissa av våra områden finns möjlighet till viss sortering.

Grovsopor
Större elektronikprodukter t ex TV, trasiga möbler, cyklar, leksaker, bildäck och annat miljöfarligt avfall, såsom sprayflaskor, färgburkar, bilbatterier och lösningsmedel ska köras till kommunens avfallsgård, Boda Avfallsanläggning. 

Mer information om avfall hittar du på Nässjö Affärsverks hemsida:
www.nav.se och på avfallsportalen www.sopor.nu

TACK, för att du tar ditt ansvar för en bättre miljö