Värme

värmeelement Lägenheten ska hålla en temperatur på 20-21 grader. Termostatventilen, som är monterad på elementet, är en termometer som känner av värmen i lägenheten. Termostatventilen fungerar så att om värmen är 21 grader eller mer stängs tillflödet av varmvatten till elementet. Rumsvärmen kan ofta bli högre än det värde som den är inställd på, detta händer när t ex solstrålar värmer ett rum. Om rumstemperaturen är 20-21 grader kan hela eller nedre delen av elementet vara kallt.

Vi  stänger inte av värmen under sommarhalvåret och vi sänker inte värmen på natten.

Ibland händer det att element behöver luftas eller att termostatventilen har hängt sig och dessa fel åtgärdar vi. Men väldigt ofta när vi besöker en felanmäld lägenhet och mäter temperaturen är värmen 21 grader. Därför är det viktigt att kontrollera följande innan du felanmäler:

  • Att du uppger rätt temperatur.  Att termotern som du läser av inte sitter felaktigt placerad t ex vid fönster eller på ett golv
  • Att soffor, fåtöljer och liknande inte står för nära elementet
  • Att du inte har långa tunga gardiner framför elementen och termostatventilen, det försvårar luftcirkulationen
  • Att du inte har fönster öppet någonstans i lägenheten. När du ska vädra är det bättre att öppna fönster eller balkongdörr rejält en kortare stund än att ha en liten springa öppen under lång tid